Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, laatimispäivä 3.4.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tmi Hannamari Rahkonen Oy
Osoite: Mäkimiestenrinne 35, 96200 Rovaniemi
Muut yhteystiedot: hannamari@yellowmood.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hannamari Rahkonen
Osoite: Mäkimiestenrinne 35, 96200 Rovaniemi

Rekisterin nimi

Hannamarirahkonen.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään asiakassuhteen hoitamiseksi: digitaalisten tuotteiden verkkokauppatilausten käsittelyyn sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista asiakaskohtaisista tiedoista:
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite)
– Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimituksesta ja laskutuksesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot verkkokauppatilauksen, uutiskirjeen tai blogipostausten kommentoimisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, elleivät viranomaiset sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Tmi Hannamari Rahkosen hallussa olevilla palvelintilalla sekä työasemilla. Henkilötietoja käsittelevät vain Tmi Hannamari Rahkosen organisaatiossa työskentelevät, tilausten käsittelyä sekä markkinointia hoitavat henkilöt.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa otaamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Evästekäytäntö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaa” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksia muuttamalla.